Machiavelli's regler.

For et (begynder)kursus i statskundskab er Niccolo
Maciavelli's 'Fyrsten' (Il Principe, 1513)
- erhvervelse og fastholdelse af politisk magt - et fund.

På under 100 sider opstilles regel på regel,
som i en given situation kan anvendes -til fastholdelse eller
erhvervelse af magt. En kort intro til politisk intelligens uden moral.

Hvor man kan få den tanke at mangen en verdens leder siden Machiavelli,
enten har nærlæst Fyrsten,eller også på mirakuløs vis
har genopfundet alle reglerne for en fyrstes adfærd.

Blandt de mange 'herlige' læresætninger fra Machiavelli bemærkede jeg bl.a. :

A) Har man netop underlagt sig en ny stat, som har
været vant til at leve under egne love og frihed :
Der er 3 måder at fastholde denne stat på
sine hænder -

1. Ødelægge denne stat.
2. Tage dertil (fyrsten) og styre den selv.
3. Give styret til nogle indbyggere,som vil varetage
fyrstens interesser og passiviserer de
øvrige indbyggere.

B) Magt opnåes enten ved at en almindelig borger
udvælges grundet sine gode karakteregenskaber.
Ligeså ofte ved slagtning af landsmænd,
manglende religiøsitetsfølelse
og intet æresbegreb.

C) Det er vigtigt at være bevæbnet. Det er i modstrid med al
fornuft at tro , at en bevæbnet mand vil
overgive sig (eller adlyde) en ubevæbnet.

D) Fyrsten må læse historie. Således at gode
sider kan imiteres og nederlag undgåes.

E) Er det bedst at være elsket eller frygtet ?
Folkets kærlighed er grundet menneskers svaghed
skrøbelig.
Frygt er mere varig , da tanken om straf altid vil være hos
folket.

F) Det anbefales ikke fyrsten at holde ord.
Er det smertefuldt at holde ord og/eller
har situationen ændret sig - kan et løfte fraviges.

Kun nutidens behov spiller en rolle for undersåtterne,
hvorfor der let gives mulighed for (fyrstens)
holdningsskift.

G)Det er godt for en fyrste at have problemer.
Hermed kan fyrsten lettere klatre op ad
storhedens og berømmelsens stige.

H) Fyrster må helst ikke omgåes
fyrster af større rygte end dem selv.
Omdømmet i folket vil svækkes.

I) Tjenere , der tror mere om sig selv
end fyrsten bør ikke antages.
De kan let få tanker om at prøve at
fjerne fyrsten.

J) Det er vigtigt for fyrsten at
få korrekt information. Hoffet vil
ofte være fyldt med eftersnakkere.
Bedst information fåes fra personer udenfor
bestemt parti eller klasse.

Gennem tiderne har flere (selvfølgelig) forsøgt
at beskrive hvorledes 'Fyrstens' politiske filosofi på lang sigt
ikke bringer andet end dårlige tilstande med sig i et land,
der regeres af en sådan åndeligt primitiv fyrste.
En af de morsommere er 'Anti-Machiavelli' af Frederik den Store:

"Anti-Machiavelli"
>Was a book written 1739 by Friedrich the Great
>(later to be known as der alte Fritz) . In the book
>Friedrich counters Machiavelli , and claims that states
>should be as morale as private citizens.
>Ends doesn't justify means, as in Machiavelli
> - according to the young Friedrich the Great.
>Unfortunately, these were only the words of a 27 year old
>prince, who later turned out to be as machiavellian as any.
>Certainly, later in life his state were as lacking in decent morals,
>as the next.

Saa sandelig:
'Fyrsten' virker mest af alt som et primitivt, men intelligent, sinds
vejviser til magt.
- Magt, som ioevrigt sikkert hurtigt forsvinder igen,
grundet andre menneskers ophobede modvilje -
Så man mangler, efter læsningen, en anden bog om hvordan en fyrste
kan skabe et samfund baseret på større og smukkere idealer.
Et samfund hvor menneskers evner og viljer bringes til at arbejde
i nogle rammer, som er baseret på værdige(re) idealer.

En opgave for det kommende århundrede...

Simon Laub
Januar 1991.

Email: simonl@daimi.aau.dk